เตือนใจว่า “ ทุกการกระทำ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สามารถสร้างความแตกต่างได้ ” 

เตือนใจว่า “ ทุกการกระทำ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สามารถสร้างความแตกต่างได้ ” 

การไม่ใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อยซึ่งสมเหตุสมผลอาจถูกตีความว่าเป็น “การเลือกปฏิบัติ” และขัดต่อ “พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิในการศึกษา” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว  นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญแย้งว่า การใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อยจะสนับสนุนการเข้าสังคมของคนพิการ ชนพื้นเมือง และชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ดังนั้นจึงมีส่วนสำคัญต่อวาระการพัฒนาของโลก ซึ่งเรียกร้องให้มีการประกัน “การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและ 

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน” ( เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ) 

นาย de Varennes ยังเรียกร้องให้มีการร่างแนวปฏิบัติเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยและการใช้ภาษาของพวกเขาในด้านการศึกษา การรับรู้ภาษามือ ผู้รายงานพิเศษเน้นย้ำว่า “ภาษามือเป็นภาษาที่สมบูรณ์ 

ดังนั้นผู้ใช้จึงได้รับการพิจารณาว่าเป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยทางภาษาซึ่งพวกเขาเป็นตัวแทนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดของรัฐ” โดยอ้างอิงคำจำกัดความของเขาเองผู้ใช้ภาษามืออาจประสบกับข้อเสียหรือการกีดกันเช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยอื่นๆ หากภาษาของพวกเขาไม่ได้ใช้เป็นภาษาสำหรับการเรียนการสอน ในกรณีนี้ “อุปสรรคของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอาจกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เขากล่าว 

ความต้องการด้านการศึกษาของคนหูหนวกและการรับรู้ภาษามือ

(รวมถึงการรวมเป็นสื่อการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา) จึงเป็นประเด็นพิเศษสำหรับผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ผู้ทรงอาณัติของกระบวนการพิเศษ คือผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเพื่อจัดการกับสถานการณ์เฉพาะของประเทศ

หรือประเด็นสำคัญในทุกส่วนของโลก พวกเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN และเป็นอิสระจากรัฐบาลหรือองค์กรใดๆ พวกเขาทำหน้าที่ในฐานะส่วนบุคคลและไม่ได้รับเงินเดือน

“ขณะที่การแพร่ระบาดดำเนินไป บริการช่วยชีวิตที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันโรค มีแนวโน้มว่าจะหยุดชะงัก โดยเฉพาะในแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาต้องการอย่างมาก” เธอกล่าว โดยเน้นว่าเด็กจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดที่มีความขัดแย้งและ ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่ใน “ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”

คืนยอดเสีย